Tábor 2021

DOBA CHLUPATÁ

Plakát tábor 2021

1. – 14. 8. 2021

dětský tábor pro děti ve věku 8–15 let

kousek od vesnice Chedrbí, okr. Čáslav

kapacita 35 dětí

Jeďte s námi do pravěku, odhalte své chlupaté já, najděte svého vnitřního neandrtálce a pojďte si s námi užít 14 dní v přírodě.

Děti budou rozdělené do čtyř skupin, v rámci kterých spolu budou soutěžit. Tyto skupinky se zároveň budou střídat ve službách, díky kterým se budou podílet na chodu tábora.

Hodnocení bude probíhat jak mezi skupinkami, tak mezi jednotlivci. Skupinkám se body započítávají do celotáborové hry a jednotlivci naopak dostávají táborové peníze, kterými hodnotíme aktivitu jednotlivce, některé hry, chování,… Na konci tábora se veškeré body převedou na táborové a děti si koupí odměny v našem tržišti.

Dle novely Zákona o veřejném zdraví, nemůžeme na tábor přijmout neočkované děti, odst. §9 článek 1a) zákona, říká, že „na zotavovací akci lze vyslat jen dítě, které je zdravotně způsobilé k účasti na ní a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci“. Prosím, berte toto na vědomí před přihlášením dítěte na tábor.

Jeďte s námi na tábor

Náš tábor je plný zábavy a legrace, pojeďte s námi.

Chci jet

Back to Top